top of page

FM200 Gazlı Söndürme Sistemi

Otomatik Gazlı Söndürme Sistemleri

 

Temiz Gazlı (Clean Agent) Söndürme Sistemleri

- Novec

- HFC227EA (FM200)

- Argon (IG-01)

- Argonite (IG-55)

- Inergen (IG-541)

- Azot (IG-100)

Karbondioksit (CO2) Gazlı Söndürme Sistemleri

Otomatik yangın söndürme sistemleri içerisinde yer alan FM200 gazlı söndürme sistemleri; renksiz ve kokusuz olması nedeniyle büyük oranda tercih edilmektedir. 25 bar basınç altında tüplere doldurulan FM200, sıvı şekilde muhafaza edilmektedir. FM200 gazlı söndürme sistemlerinin bu kadar sık tercih edilmesinin temel nedeni, renksiz ve kokusuz olmasının yanında aynı zamanda uygulandığı alana herhangi bir zarar vermemesi ve insan sağlığını tehdit edici bir yanının bulunmamasıdır.

FM200 sistemi içerisinde sıvı halde bulunan gaz püskürtme yoluyla yanıcı alana uygulanır ve FM200 gazı buzullar şeklinde yanıcı yüzeyi kaplayarak bir tabaka oluşturur. Halon gazına benzer bir yapıda olan FM200 gazı, halon gazı gibi kimyasal değil, fiziksel bir yangın söndürme sistemidir.

bottom of page